top of page

Een afspraak maken

U kunt telefonisch of per email een afspraak maken voor een consult. Het is ook mogelijk om vooraf een vrijblijvend telefoongesprek aan te vragen ter oriëntatie. 

We starten na de kennismaking met een uitgebreide intake/anamnese om het probleemkader helder te krijgen. We bespreken vervolgens de begeleidingsmogelijkheden en maken een keuze voor het vervolgtraject. 

Op basis van de hulpvraag en het doelkader maken we een begeleidingsplan op basis van een vooraf ingeschat aantal sessies.

Wat ik kan bieden

 • Begeleiding op het gebied van voeding en leefstijl met aandacht voor het ontwikkelen van gezonde blijvende gedragspatronen en keuzes. We werken vanuit 3 peilers: fysieke gezondheid, mentale motivatie en gezonde gedragskeuzes.

 • NLP coaching en technieken gericht op veranderen van onbewuste denkprocessen en evenwicht in denken, voelen, doen.

 • Cognitieve gedragstherapie; kortdurende effectieve begeleiding vanuit jouw hulpvraag gericht op het heden en de toekomst waarbij ongewenste gedrag- en denkgewoontes centraal staan.

 • Begeleiding bij stress en burnout met aandacht voor jouw mentale veerkracht, fysieke gezondheid, gedragskeuzes, ontspanning en mindfullnesstechnieken.

 • Gesprekstherapie en inspirerende sparsessies.

 • Ik werk vanuit een open houding en holistische visie met aandacht voor alle leefgebieden. Jouw model van wereld staat centraal en vormt het uitgangspunt van de begeleiding.

 • Ik werk vanuit een respectvolle en open houding. Ik bied je een veilige, professionele en ondersteunende omgeving om in gesprek te gaan.

Openingstijden en bereikbaarheid

Ik ben telefonisch bereikbaar: 09.00-18.00​/06-52214625

Afspraken in te plannen tussen: 09.00-20.00

Praktijkadres: 

Gezondheidsnet Haaksbergen

Trompstraat 16, Haaksbergen

Privacy

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bekijk ons Privacy Statement.

Informatie m.b.t. basismodel meldcode huiselijk geweld

Klachtenprocedure

Getreal training en Coaching probeert u zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening.

Wij beschouwen klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.


Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereniging de VIV.
Ik val onder de wet WKKGZ- alternatieve zorg (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg).

 

De drie stappen van de WKKGZ WKKGZ3stappen (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Klik hier voor het Klachtenformulier-client

Tarieven & betaling

Per gesprek/consult: 75,00/uur

Een consult duurt gemiddeld 1,5 uur.

Loopbaanscan inclusief 1 consult: 295,00

(tarieven zijn ex. BTW)

Online leefstijlcoaching:

1 consult/maand inclusief onbeperkt sporten: 85,00.

* Bij fysieke begeleiding/personal training kan gebruik gemaakt worden van externe (trainings)locaties. Eventuele bijkomende kosten worden apart in rekening gebracht, denk aan gebruik sportlocatie (btw 9%).

* Bij begeleiding extern worden vanaf een afstand >15 km reiskosten in rekening gebracht (0,25/km)

Betaling geschiedt maandelijks per digitale factuur/contant of via machtiging.

logoVIV_square.png

Vergoeding zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde Nederland) en RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit betekent dat mijn coachsessies vergoed kunnen worden vanuit de aanvullende verzekering.

 

Dit kan alleen als je zorgverzekeraar vergoeding biedt voor alternatieve zorg.

 

Mijn AGB-code is 90107092 en de AGB-code voor de praktijk is 90066297.

 

Mijn VIV-registratienummer is: 1907972

Mijn RBCZ licentienummer is:   190462R

 

Overzicht vergoeding door verzekeraars* N.B. je dient zelf de factuur in bij de zorgverzekeraar.

Certificering en erkenning

 • Ik ben erkend door de vereniging Intergrale Vitaliteitskunde (VIV).

 • Ik sta ingeschreven bij de RBCZ.

 • Ik sta ingeschreven bij de nederlandse vereniging NLP (NVNLP):  "NLP is een model voor effectieve communicatie en doelgerichte verandering. NLP is een methode voor het bestuderen van de subjectieve ervaring: hoe mensen komen tot hun waarnemingen, gedachten, stemmingen en gedrag. NLP biedt de unieke mogelijkheid om (excellent) gedrag te modelleren, zodat het voor anderen beschikbaar komt. NLP betreft zowel de methode van modelleren, als de vele modellen van experts die daarmee ontdekt zijn en nog steeds ontdekt worden".

 • HBO-SPH aan de Saxion Hogeschool, Enschede

 • AALO gecertificeerd leefstijlcoach en personal trainer

 • Fitvak! Fitness trainer.

 • Opleidingscentrum De Homme gecertificeerd Practitioner, Master Practitioner en NLP trainer level 2.

Algemene voorwaarden

bottom of page