top of page

Verzuimpreventie en Re-integratie

Ondersteuning en coaching op alle leefgebieden voor een gezonde en plezierige werksituatie

gezonde leefstijl
"Je kunt symptomen bestrijden maar daarmee los je het probleem niet op"

Veel mensen zitten langdurig in ziekteverzuim terwijl ze met de juiste begeleiding weer gezond en vol energie aan het werk zouden kunnen zijn. Individuele verzuimbegeleiding helpt werknemers een betere werkbalans te vinden met als resultaat een betere gezondheid, vitaliteit en meer werkplezier. Preventief is individuele begeleiding een effectief middel in het terugdringen van ziekteverzuim. Hierbij gaat het om een integrale aanpak vanuit een centrale hulpvraag of als onderdeel in een plan van aanpak worden.

In een ziekteverzuim begeleidingstraject werken we aan 4 belangrijke pijlers:

  • Fysieke gezondheid door middel van voedingsadviezen en beweegadviezen. Bij fysieke klachten en/of blessures kan een persoonlijk beweegtraject ingezet worden.

  • Mentale veerkracht met behulp van onder andere NLP technieken waarbij  beperkende overtuigingen worden ontdekt en getransformeerd en ervaringen in het verleden door middel van her-kaderen in een nieuw perspectief worden geplaatst met als doel te dienen als leerervaringen in het hier en nu.

  • We werken aan de cirkel van denken, voelen en doen waarbij lichaam en geest elkaar wederzijds beïnvloeden en hervinden een nieuwe gezonde balans om te komen tot een betere gezondheid en meer werkgeluk. Gewenste veranderingen worden op verschillende niveaus in kaart gebracht en tot een successtrategie verwerkt.

  • Gedragsverandering waarbij je met nieuw geleerde technieken en ondersteunende overtuigingen nieuwe keuzes leert maken waarbij persoonlijke zingeving en doelen zowel privé als werk gerelateerd centraal staan. We zoeken en creëren een win-win om als basis te dienen voor passende keuzes in de gewenste werksituatie. Uitgangspunt vormt een uitgebreid doelenonderzoek met aandacht voor efficiënte doelbepaling, zingeving, probleemkaders en een passende strategie.

  • Aanvullend kunnen er professionele loopbaangerichte of persoonlijk testen worden ingezet als ondersteunend in inzicht gevend middel.

Kosten: op basis van offerte

Meer informatie

Terug naar het overzicht

bottom of page