top of page

Team Coaching

Voor gemotiveerde, flexibele en resultaatgerichte teams

succesvolle teas getreal training & coaching
"Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is succes"

Henry Ford

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning. Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. 

Er is daarbij aandacht voor de onderlinge samenwerking en verhoudingen, communicatie in de organisatie, resultaatverantwoordelijkheid, het ontwikkelen van competenties, het ontwikkelen van missie en visie, het genereren van ideeën en initiatieven, en leren omgaan met belangentegenstellingen. De teamcoach werkt in het hier-en-nu, gericht op het proces en zorgt voor een veilig en opbouwend klimaat om als team in te kunnen groeien.

Als aanvulling kunnen er professionele tests en onderzoeken (o.a. competentiestesten, teamrollen, kernkwaliteiten, teamanalyse) worden ingezetom meer inzicht te verkrijgen.

Kosten: op basis van offerte.

Meer informatie

Terug naar het overzicht

bottom of page