Meer over NLP: Vervormingen

Vervormen is in NLP 1 van de 3 belangrijke processen die een rol spelen in hoe wij reageren op onze buitenwereld. We mis-interpreteren onze werkelijkheid doordat onze ervaring wordt beïnvloed door onvolledig of onjuist opgeslagen zintuiglijke informatie. Klinkt ingewikkeld? Misschien, maar voor jou is het vast heel herkenbaar:


Bijvoorbeeld in dat we ons in een split seconde kunnen vergissen in iets dat we zien. We zien een schaduw in het bos aan voor een dier of een mens of we schrikken van een klein bewegend object omdat het aanzien voor een insect, een spin of een muis.

Of zoals mij in Frankrijk overkwam een slang aanzien voor een dode tak, simpelweg omdat mijn zintuiglijke informatie opgedaan in Nederland, waar weinig slangen voorkomen, geen "slang" in het interne beeld had meegenomen. Vlak voor het oppakken herkende ik een kop en zag ik beweging, ik schrok me rot!


Ons brein onthoudt gefilterde informatie. We kunnen nu eenmaal niet álle details onthouden, dus we maken hierin onbewust een selectie. Zodra wij deze opgeslagen interne informatie weer oproepen bij een volgende ervaring, is deze dus altijd onvolledig en vaak ook onjuist. Dit omdat we de neiging hebben details verkeerd op te slaan of zelfs in te vullen. Ons brein vervormt daardoor onze werkelijkheid en daarmee de wijze waarop we reageren.Vervormingen en motivatie

Deze vervormingen spelen ook een heel gunstige rol in bijvoorbeeld de wijze waarop wij onszelf motiveren. Doordat we alle informatie die we ontvangen altijd filteren (en bijvoorbeeld alleen waarnemen wat voor ons belangrijk is) vervormen we de werkelijkheid door bijvoorbeeld de "gevaren niet meer te zien" maar juist de "mogelijkheden". Het kan er zo voor zorgen dat we iets in gang gaan zetten of juist niet, puur gebaseerd op de gefilterde informatie die door ons vervormd wordt ervaren en weergegeven in onze taal en gedrag.

Vervormingen zijn dus heel krachtig en hebben veel invloed op ons gedrag.


Vervormd taalgebruik

Wij mensen delen onze ervaringen in taal. En het grootste deel van onze taal ontstaat onbewust. We vervormen in onze taal de eigenlijke eerste pure waarneming/ervaring door alleen al de woordkeus (soms door een gebrek aan taalkennis/woorden), de conclusies die we onbewust trekken, de "(on)logische" verbanden die we leggen. We zijn het ons alleen niet bewust dát we het doen. En het is ook niet erg dat we het doen, het is ook zinvol en nodig om ons eenvoudig en met gemak te kunnen bewegen in onze wereld en richting te geven aan wat we willen. Maar het kan je dus ook flink beperken en op het verkeerde been zetten. Denk maar eens aan oeverloze discussies over wie nu gelijk heeft, terwijl een buitenstaander al ziet dat jullie eigenlijk hetzelfde willen.Zo denk je soms te weten wat anderen vinden/voelen/denken nog voor ze iets zeggen. Maar dit gedachten lezen van anderen is een vervorming (want weet je écht wel wat de ander denkt?). Of je verbindt een gevoel van jezelf aan een externe oorzaak (door jou ben ik verdrietig/boos/onredelijk), maar is dát niet een gevolg van je eigen vervormde conclusies over wat er gebeurd op dat moment? Of wat dacht je van de vele aannames die we al doen in gesprekken. Om de ander te begrijpen voegen we onze eigen waarheden toe aan wat we "denken" te horen. En deze aannames vervormen de realiteit op het moment dat we zélf ook gaan geloven dat ze waar zijn!


Bewustwording en flexibiliteit

Kortom: wij vervormen onze eerder opgedane persoonlijke ervaringen tijdens het proces van verwerken in ons brein en het resultaat hiervan komt naar buiten komt in ons gedrag en onze taal. Vervormen is een bijzonder breinproces dat in NLP en het in het NLP Metamodel uitvoerig aan bod komt. Het is zeer de moeite waard om er eens bij jezelf en anderen in te duiken en elkaar écht te begrijpen, je verruimt je blik, stapt uit "de box" en ontdekt nieuwe mogelijkheden. De meest flexibele persoon heeft het meest grip op de communicatie nietwaar? O wacht... dat is een onderwerp voor een andere blog! Heb je vragen? Wil je zelf een NLP onderwerp uitgewerkt zien in een blog? Neem gerust contact met mij op.
0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven